آتین ابر

• Taking Patent certificate in the Islamic Republic of Iran Patent Office.
• Taking Medical license and Product permits from IRI Ministry of Health and Medical education.
• Taking the confirmation of Pressure Reduction from University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences.
• Taking Patent Certification of Iranian Research Organization for Science and Technology.
• Taking appreciation and the subject of Top Entrepreneur in Golestan Province, 2015.
• Taking Honorary Diploma and statue from International competitions, Shiraz, Iran.
• Taking Honor Statue and Certificate of attendance for “Science to Practice” competitions.
• Taking Competence Confirmation from Iranian National Standard Organization.

 

patent certificate

گواهی نامه ثبت اختراع 1391

 

medical license and product permits

دارای پروانه ساخت وسیله پزشکی به کد 12475:UMADNS

 

honorary Diploma

کسب تندیس و دیپلم افتخار در مسابقات بین المللی شیراز

 

honorary Science to Practice

حضور در نمایشگاه علم تا عمل،اسفند 93

 

competence confirmation

تایید صلاحیت موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به آتین ابر آریا می باشد.