آتین ابر

تعهد نامه شرکت آتین ابر آریا به عنوان اولین تولید کننده ی بیوفوم 100% آنتی باکتریال، ضمن تعهد به تولید و عرضه ی محصول با شرایط ایمن، سالم و کاملا بهداشتی و با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در کلیه ی فرآیندها، احترام به خواسته های مشتری و طرفهای ذینفع را نیز سرلوحه امور خود قرار داده است.

در این راستا مدیران شرکت، با عنایت به افتخارات این مجموعه به لحاظ ملی و جهانی، سیاستهای ذیل را اتخاذ نموده و خود را ملزم به رعایت آن می داند:

1- بهبود شرایط و روشهای تامین منابع تولید و عرضه جهت ارتقای سطح کیفی و کمی محصول.

2- بهبود مستمر کلیه ی سیستمهای مستقر شده در مجموعه.

3- رعایت کلیه الزامات قانونی مرتبط با کیفیت محصول از جمله مسائل ایمنی، بهداشت و سلامت.

4- تولید در فضای مناسب، ایمن، پاکیزه و عاری از هرگونه آلودگی با شناسایی نقاط بحران و انجام اقدامات پیشگیرانه.

5- توسعه تولید و ارائه ی محصولات پیشرفته ی تجهیزات پزشکی و کمک درمانی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه.

6- ایجاد مزیت های رقابتی و پایدار و نیز حضور فعال در بازارهای جهانی.

7- انجام آزمایشهای گوناگون و کنترل کیفیت دقیق بر روی محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی و کمک درمانی.

8- ارتقای سطح فرهنگ مشتری مداری و ترویج تفکر جلب رضایت مشتریان در سطح کلیه ی کارکنان مجموعه.

9- توجه به منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت و سعی در ارتقای سطح رضایت مندی و بهره وری کارکنان.

10- سرمایه گذاری در کسب و کارهای ارزش آفرین و نوآورانه در عرصه ی بهداشت و سلامت.

مدیران مجموعه ضمن پایبندی به موارد فوق، از کلیه ی کارکنان شرکت انتظار دارند که علاوه بر درک صحیح این خط مشی و مشارکت در کلیه ی فعالیتهای مرتبط، رعایت حقوق مصرف کنندگان را به عنوان اصلی ترین هدف مجموعه سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به آتین ابر آریا می باشد.